Vill du också engagera dig inom Vindelns IF?
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Vindelns IF

Föreningen kallar till årsmöte måndagen den 17/6, kl 18:30
2024-06-03 13:58

Vindelns IF kallar till årsmöte måndagen den 17/6 kl 18:30 i Hörsalen på Vindelns Folkhögskola. Sedvanliga årsmötesförhandlingar, samt stadgeändringar och antagande av uppdaterad logotype.

 

Vi bjuder på fika. Välkomna!

 

Handlingarna till årsmötet, inklusive förslag på uppdaterad logotype, kommer finnas tillgängliga digitalt på hemsidan under Dokument, senast måndagen dagen den 10/6.

 

Föredragningslista:

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av föredragningslista.
 7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 8. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Fastställande av medlemsavgifter för 2025/2026.
 12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 14. a) Stadgeändringar - bildande av ny sektion
 15. Val av
 16. a) föreningens ordförande för en tid av minst 1 år och maximalt 2 år.
 17. b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
 18. c) 1 revisor jämte 1 revisorssuppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
 19. d) 2 ledamöter i valberedningen, varav en väljs på 2 år och en på ett år. En av ledamöterna skall utses till ordförande.
 20. e) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).
 21. f) val av sektionsledare till resp. sektion i föreningen. Val sker för en tid om minst 1 år och maximalt 2 år.
 22. Presentation av bokslut för Vindelns Idrottsfastigheter AB, nuvarande ägardirektiv samt, i förekommande fall, förslag till nytt ägardirektiv.
 23. Övriga frågor
  a) Antagande av uppdaterad logotype.
 24. Mötet avslutas

Nyhetsarkiv
Protokoll nr 62022-01-14 08:35
Protokoll nr 52022-01-03 13:48
Nya protokoll2021-11-03 15:36
Nya protokoll2021-09-06 08:04
Kansliet semesterstängt2021-07-14 16:56
Styrelseprotokoll nr 132021-06-09 08:23
Protokoll nr 8-102021-03-15 10:41
Styrelseprotokoll nr 72021-02-08 10:10
Nya coronadirektiv 2020-12-14 15:06
Klubbshopen öppnar2020-12-10 14:30
Julmarknaden inställd2020-10-07 10:51
Styrelseprotokoll nr 22020-09-17 10:38
Nya protokoll upplagda2020-06-25 11:30
Styrelseprotokoll nr 122020-05-11 15:59
Styrelseprotokoll nr 82020-01-29 08:24
Skidskola på Buberget2020-01-13 12:35
Styrelseprotokoll nr 5-72019-12-18 09:48
Kläppaspåret stängt2019-02-10 10:26
FUTSAL 02/03/042018-10-04 18:20
Bankgiro vid minnesgåva2018-08-14 14:20
Nu räcker det!2018-06-13 16:29
Overallutlämning2018-05-30 14:38
Årsmötet inställt2017-08-25 09:35
Vinn signerad matchboll 2016-08-25 22:46
Veterancup på lördag2016-08-17 14:12
Kansliet semesterstängt2016-07-15 09:47
Åka skidor med hund2016-02-28 16:05
Futsal på FC i helgen2016-01-08 15:21
Kristina går i pension2015-12-03 11:20
Fun-X med Vindelns IF 2015-11-26 00:08
 
SPONSORER